Block "blog-header" not found

VIỆC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO GIỜ ĐÃ CÓ HIỆU LỰC Ở 6 TỈNH TRÊN KHẮP CANADA

Người dân Canada ở 6 tỉnh trên khắp đất nước giờ đây sẽ được tăng mức lương tối thiểu theo giờ.
Động thái này tuân theo thời gian đã được báo cáo vào tháng 4 năm nay. Danh sách dưới đây nêu chính xác mức lương tối thiểu theo giờ ở mỗi tỉnh trong số 6 tỉnh đã tăng bao nhiêu tính đến Chủ nhật vừa qua (ngày 1 tháng 10 năm 2023).
Ontario: Tăng từ $15,50 lên $16,55
Manitoba: Tăng từ $14,15 lên $15,30
Saskatchewan*: Tăng từ $13,00 lên $14,00
Nova Scotia: Tăng từ $14,50 lên $15,00
Newfoundland và Labrador: Tăng từ $14,50 lên $15,00
Đảo Hoàng tử Edward: Tăng từ $14,50 lên $15,00
*Saskatchewan đã thông báo rằng họ sẽ tăng mức lương tối thiểu một lần nữa vào tháng 10 năm 2024, từ $14,00 lên $15,00 mỗi giờ
Tìm hiểu thị trường lao động Canada khi mới đến đất nước này
Việc tăng lương tối thiểu vào ngày 1 tháng 10 là một dấu hiệu đáng hoan nghênh đối với những người mới đến Canada, vì nhóm người Canada này trước đây thường chiếm đa số trong các ngành nghề có mức lương thấp.
Theo đó, những người mới đến Canada đặc biệt dễ bị chủ lao động bóc lột tại nơi làm việc, hành vi sai trái của đồng nghiệp,… Để đạt được mục tiêu đó, những người mới đến Canada phải lưu ý rằng tình trạng của họ ở Canada không ảnh hưởng đến quyền lợi và sự bảo vệ của họ.
Bộ luật Lao động của Canada quy định rằng tất cả những người được tuyển dụng ở quốc gia này đều có quyền thực hiện công việc của mình một cách an toàn và được đền bù cho những nỗ lực của họ. Ngoài ra, người sử dụng lao động có một số nghĩa vụ nhất định đối với người lao động của mình theo Bộ luật Lao động.
Những nghĩa vụ này bao gồm:
  • Cung cấp cho nhân viên đào tạo nghề
  • Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe “hợp lý”
  • Cung cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin nêu rõ các quyền của họ với tư cách là nhân viên
  • Cung cấp cho người được tuyển dụng bản sao hợp đồng lao động có chữ ký của họ
Người sử dụng lao động ở Canada cũng có nghĩa vụ tuân theo một quy tắc ứng xử nhất định đối với nhân viên của họ. Quy tắc ứng xử này nêu rõ rằng người sử dụng lao động ở quốc gia này không thể:
  • Buộc người lao động thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không an toàn không được nêu rõ trong hợp đồng lao động của người đó (điều này bao gồm cả việc làm thêm giờ đối với những người không có công việc đó trong thỏa thuận đã ký của họ)
  • Yêu cầu nhân viên làm việc nếu họ bị ốm/bị thương
  • Tước hộ chiếu/giấy phép lao động của nhân viên, thay đổi/đe dọa thay đổi tình trạng nhập cư hoặc đe dọa trục xuất
Tìm hiểu thêm về quyền lao động và báo cáo hành vi sai trái ở Canada
Như đã đề cập ở trên, có các tiêu chuẩn được áp dụng trên khắp Canada để bảo vệ tất cả người lao động, bao gồm cả công dân nước ngoài đến Canada. Trên thực tế, quyền của người lao động nước ngoài ở Canada được bảo vệ theo luật lao động liên bang và tỉnh/lãnh thổ.
Đạo luật Nhân quyền Canada cũng tồn tại để đảm bảo rằng nhân viên Canada, bao gồm cả công dân nước ngoài, không trở thành nạn nhân của sự phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì. Điều này có thể bao gồm giới tính, chủng tộc hoặc tuổi tác, cùng nhiều yếu tố khác.
Đối với nạn nhân của hành vi sai trái, điều quan trọng cần biết là Canada bảo vệ nhân viên khỏi những hậu quả do báo cáo hành vi sai trái tại nơi làm việc. Hành vi không phù hợp/không đúng đắn của người sử dụng lao động có thể được báo cáo tại văn phòng an toàn và sức khỏe nơi làm việc thích hợp ở tỉnh và vùng lãnh thổ của (những) người bị ảnh hưởng. Một danh sách đầy đủ các văn phòng này có sẵn ở đây .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *