Block "blog-header" not found

Từ tháng 11.2023 việc nhập cư của lao động chuyên môn từ nước thứ 3 sẽ dễ dàng hơn

Điều này mang lại sự dễ dàng hơn trong luật cư trú, sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm 2023.

Bây giờ, một người lao động chuyên môn – dù là người có đào tạo nghề hoặc bằng tốt nghiệp đại học – với sự đồng ý của Cơ quan Liên bang về Lao động có thể thực hiện mọi công việc chuyên môn, mà không cần bằng nghề hoặc bằng đại học phải phù hợp với công việc dự định.

Những ai có bằng tốt nghiệp đại học có thể dễ dàng di cư từ một quốc gia thứ ba đến Đức thông qua “Thẻ Xanh EU”. Đối với chuyên gia IT, điều này cũng áp dụng mà không cần bằng cấp, miễn là họ có kinh nghiệm làm việc phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *