Block "blog-header" not found

Những thế mạnh của nền giáo dục Đan Mạch

NHỮNG THẾ MẠNH CỦA NỀN GIÁO DỤC ĐAN MẠCH
Hệ thống giáo dục của Đan Mạch đào tạo 500 chương trình và 1300 khóa học đào tạo bằng tiếng Anh. Một hệ thống giáo dục hướng đổi mới với chất lượng quốc tế cao. Chú trọng đào tạo những kỹ năng đổi mới và hợp tác. Một đất nước phát triển, thân thiện, an toàn và tính tổ chức cao.
KIỂM ĐỊNH – CHẤT LƯỢNG
Nhà nước vận hành và quản lý hệ thống giáo dục bậc cao của Đan Mạch và tuân theo quy định chặt chẽ của Nhà nước. Quá trình đánh giá sâu rộng và toàn diện được tiến hành nhằm đảm bảo chất lượng của mọi chương trình đào tạo và sự phù hợp mang tính quốc tế.
Các trường đại học, cao đẳng, viện đào tạo được phép tự chủ hoạt động nhưng vẫn đảm bảo tuân theo những quy định của nhà nước về chất lượng đội ngũ giảng viên, cấu trúc chương trình/ bằng cấp, và quy chế thi cử, đảm bảo quyền lợi thụ hưởng giáo dục cũng như chất lượng đầu ra của mọi học sinh khi học tập và nghiên cứu tại Đan Mạch.
Các trường tại Đan Mạch áp dụng Khung tích lũy và Chuyển đổi tín chỉ Châu Âu – European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), với ưu thế cho phép sinh viên được cấp chứng chỉ hoàn thành học phần ngay sau khi đơn vị học phần đó kết thúc, cũng như được tạo điều kiện chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục chương trình học tại một hay nhiều nước cũng áp dụng khung giáo dục chuẩn này (đa số là các quốc gia châu Âu)
ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI BÌNH ĐẲNG CHO NGƯỜI HỌC
Không có bất kỳ sự phân biệt đối xử hay bất bình đẳng nào trong vấn đề quyền thụ hưởng giáo dục, hỗ trợ, hay phúc lợi xã hội, … được phép xảy ra tại Đan Mạch. Theo đó, tất cả người  học được bình đẳng về cơ hôi học tập, nghiên cứu, cơ hội nhận học bổng, tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, trao đổi văn hóa, hay nhận hỗ trợ vể học tập, trợ cấp và chăm sóc sức khỏe, …. Chính phủ và các trường Đại học, cao đẳng, học viện tại Đan Mạch luôn nỗ lực không ngừng vì một môi trường học thuật hội nhập và quốc tế.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI
Hệ thống giáo dục bậc cao của Đan Mạch được đặc thù bởi phương pháp giảng dạy tiên tiến và không ngừng đổi mới, môi trường học tập thu hút và khuyến khích người học phát huy năng lực sáng tạo, trình bày quan điểm cá nhân, phát triển tư duy phân tích và phản biện.
Phong cách giảng dạy của Đan Mạch được thể hiện qua:
– Lấy người học là trung tâm và xen kẽ những buổi thảo luận mở trong suốt lớp học;
– Hợp tác và tương tác chặt chẽ giữa tới giảng viên và học sinh;
– Các giờ học truyền thống kết hợp dự án  thực hành cho sinh viên, dưới sự hỗ trợ và cố vấn của giảng viên;
– Khuyến khích sự chủ động tham gia và học tập thay vì lắng nghe thụ động;
– Khích lệ sinh viên tư duy sáng tạo từ kiến thức nền tảng, từ đó đề xuất những giải pháp mang tính đổi mới.
Ngoài những giờ học trực tiếp trên lớp, sinh viên cần học tập độc lập, và tiến hành những dự án đi kèm với bài học – cá nhân hoặc theo nhóm. Những dự án này mang đến cơ hội cho bạn sự sáng tạo và chủ động; đồng thời cũng là một thách thức để bạn không  ngừng làm mới mình, thử thách khả năng của chính mình.
HỢP TÁC ĐA DẠNG VỚI DOANH NGHIỆP và ĐÀO TẠO NGHỀ
Ngoài ra, các trường đào tạo giáo dục bậc cao tại Đan Mạch còn có mối liên hệ và hợp tác chặt chẽ với những tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong ngành, mang đến cơ hội thực tập và trải nghiệm tuyệt vời trong và sau chương trình học cho sinh viên.
Thế mạnh trong giáo dục đào tạo nghề: Đào tạo và giáo dục nghề nhấn mạnh vào kỹ năng thực hành và năng lực thiết thực giúp tiến thẳng đến rất nhiều nghề khác nhau trong thị trường việc làm. Thành phần cốt lõi của giáo dục và đào tạo nghề ở Đan Mạch là những nguyên tắc hiệu quả cao của quá trình học tập song song. Việc học tập song song này kết hợp giữa việc học tại nơi làm việc ngay tại các công ty với việc học tại các trường đào tạo nghề. Trong một số lĩnh vực, hệ thống song song cũng bao gồm cả những môn tổng hợp của bậc trên trung học cơ sở và các kỳ thi tạo điều kiện tiếp cận với giáo dục ở bậc cao hơn. Những đối tác của thị trường lao động tham gia sâu rộng vào hệ thống đào tạo với tư cách là một phần của chương trình đào tạo nhằm đảo bảo tính thiết thực, chất lượng và tính cộng hưởng của một hệ thống năng động và nhạy bén.
Cung cấp dịch vụ học tập suốt đời: Hệ thống giáo dục và đào tạo Đan Mạch là một hệ thống toàn diện, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đem lại cơ hội giáo dục cho tất cả người dân Đan Mạch và cung cấp cho thị trường lao động Đan Mạch những nhân viên đạt tiêu chuẩn cao, có nhiệt huyết và tinh thần cạnh tranh. “Hệ thống giáo dục toàn diện ở Đan Mạch cung cấp dịch vụ học tập suốt đời. Chúng tôi nhấn mạnh lối suy nghĩ phản biện, những giải pháp sáng tạo và giá trị cộng đồng trong giáo dục” – Christine Antorini, Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *