Block "blog-header" not found

Nghệ An dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nghệ An được đánh giá là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài với khoảng 24.000 người.

Tại hội nghị trực tuyến sáng 26/12, triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024, theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An, năm 2023, toàn tỉnh này giải quyết việc làm mới cho trên 45.000 người, trong đó có khoảng 24.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghệ An là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 160 doanh nghiệp, với 585 vị trí (trong đó có 198 vị trí chuyên gia, 36 vị trí giám đốc điều hành, 327 vị trí lao động kỹ thuật, 24 vị trí nhà quản lý); thẩm định cấp giấy phép cho 592 lao động nước ngoài, thu hồi 44 giấy phép của lao động nước ngoài do đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Tỉnh Nghệ An thường xuyên nắm bắt tình hình lao động, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp để kết nối giới thiệu việc làm cho người lao động; hoạt động kết nối cung – cầu lao động được tăng cường; tổ chức hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, thu hút nhiều doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, học sinh – sinh viên tham gia…

Có được những kết quả nêu trên là nhờ sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân, sự quyết liệt, đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, bám cơ sở, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành lao động.

Công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả, toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *