Block "blog-header" not found

Đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

Nhiều người lao động (NLĐ) ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sau khi đi xuất khẩu lao động đã có cuộc sống sung túc hơn. Đặc biệt, nhờ được đào tạo nghề, phổ biến kiến thức pháp luật, văn hoá bản địa… nhiều lao động, đặc biệt là lao động đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động hơn nơi xứ người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *