Block "blog-header" not found

Đến năm 2024, Nhật Bản cần khoảng 60.000 người lao động chăm sóc người già

Điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc theo chương trình EPA khóa 12 sẽ có nhiều ưu đãi như miễn phí học tiếng 12 tháng, ăn ở nội trú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *