Block "blog-header" not found

Đại học Khoa học Kỹ thuật điện tử Quế Lâm

Đại học Khoa học Kỹ thuật điện tử Quế Lâm (GUET) được thành lập vào năm 1960. Đây là một trong bốn trường đại học tập trung vào công nghệ điện tử ở Trung Quốc. Trường được xếp vào danh mục một trường đại học công lập trọng điểm của Quảng Tây được đồng tài trợ bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Khu tự trị Quảng Tây với đa ngành tập trung vào giảng dạy dựa trên kỹ thuật và có thông tin và công nghệ điện tử.

Giới thiệu chung về trường

  • Trường tọa lạc tại thành phố Quế Lâm và thành phố Bắc Hải nổi tiếng thế giới, trường sở hữu 3 cơ sở: Huajiang, Jinjiling, Liuhe và cơ sở Bắc Hải với diện tích khoảng 4200 mẫu Anh.
  • Trường đã xây dựng một trong những thư viện lớn nhất ở Trung Quốc với 45.000 m2, 2 triệu cuốn sahcs và khoảng 34.200 loại tạp chí tiếng Trung và nước ngoài…
  • Trường được liệt kê trong kế hoạch đào tạo kỹ sư xuất sắc do Bộ giáo dục phát động, trong kế hoạch thử nghiệm sang tạo trong sinh viên đại học và trong việc đào tạo sinh viên quốc phòng.
  • Trường được công nhận là đơn vị tiên tiến trong việc thực hiện kế hoạch quốc gia về đào tạo và khả năng việc làm.
  • Sinh viên của trường dạt được nhiều thành tích tốt trong các cuộc thi khác nhau như cuộc thi thiết kế điện tử sinh viên đại học quốc gia, thiết kế sang tạo cũng như mô hình toán học và trường từng đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi thiết kế điện tử sinh viên đại học quốc gia tại SONY cup.
  • Trường cung cấp “học bổng Chính phủ Trung Quốc”, học bổng Chính phủ Trung Quốc “con đường tơ lụa”, bằng Trung – Mỹ CSC và “học bổng toàn phần Chính phủ Quảng Tây dành cho sinh viên Asean” cho sinh viên quốc tế theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Chương trình đào tạo và học phí của trường

Chuyên ngành Thời gian học (năm) Ngôn ngữ Học phí (NDT/năm)
Kỹ thuật cơ khí 4 Tiếng anh 17000
Khoa học máy tính và công nghệ 4 Tiếng anh 17000
Xây dựng dân dụng 4 Tiếng anh 17000
Quản trị kinh doanh 4 Tiếng anh 17000
 Thiết kế quần áo và quần áo 4 Trung Quốc 16000
 Thiết kế môi trường 4 Trung Quốc 16000
 Thiết kế truyền thông trực quan 4 Trung Quốc 16000
 Thiết kế mỹ thuật 4 Trung Quốc 16000
 Hoạt ảnh 4 Trung Quốc 16000
 Thiết kế sản phẩm 4 Trung Quốc 16000
 Sở hữu trí tuệ 4 Trung Quốc 13000
 Luật 4 Trung Quốc 13000
 Giáo dục quốc tế Trung Quốc 4 Trung Quốc 13000
 Người Nhật 4 Trung Quốc 13000
 Tiếng anh 4 Trung Quốc 13000
 Quản lý dịch vụ công 4 Trung Quốc 13000
 Quản trị nhân sự 4 Trung Quốc 13000
 Quản lý tài chính 4 Trung Quốc 13000
 Quản trị kinh doanh 4 Trung Quốc 13000
 Thương mại điện tử 4 Trung Quốc 13000
 Kỹ thuật công nghiệp 4 Trung Quốc 13000
 Tiếp thị 4 Trung Quốc 13000
 Kế toán 4 Trung Quốc 13000
 Hệ thống thông tin và quản lý thông tin 4 Trung Quốc 13000
 Toán học và Toán Ứng dụng 4 Trung Quốc 14000
 Thống kê 4 Trung Quốc 14000
 Thông tin và Khoa học Máy tính 4 Trung Quốc 14000
 Xây dựng điện và thông minh 4 Trung Quốc 14000
 Xây dựng dân dụng 4 Trung Quốc 14000
 Xây dựng Môi trường và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật giao thông 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật y sinh 4 Trung Quốc 14000
 Sinh học 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật môi trường 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật vật liệu polymer 4 Trung Quốc 14000
 Vật lý ứng dụng 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật tạo hình và kiểm soát vật liệu 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học và Công nghệ thông minh 4 Trung Quốc 14000
 Tự động hóa 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học và Công nghệ điện tử 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học và Kỹ thuật Thông tin quang điện 4 Trung Quốc 14000
 Thiết kế công nghiệp 4 Trung Quốc 14000
 Quản lý và hệ thống thông tin 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật mạng 4 Trung Quốc 14000
 Công nghệ truyền thông kỹ thuật số 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật phần mềm 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học máy tính và công nghệ 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử 4 Trung Quốc 14000
 Khoa học và Công nghệ điện tử 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật thông tin điện tử 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật giao tiếp 4 Trung Quốc 14000
 Công nghệ đóng gói điện tử 4 Trung Quốc 14000
 Cơ khí và kỹ thuật điện 4 Trung Quốc 14000
 Kỹ thuật điện tử và tự động hóa 4 Trung Quốc 14000
 Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa 4 Trung Quốc 14000

 Hệ đại học

 

Hệ thạc sĩ

Chuyên ngành Thời gian học (năm) Ngôn ngữ Học phí (NDT/năm)
 Luật 3 Trung Quốc 18000
 Phiên dịch 3 Trung Quốc 18000
 Kinh tế công nghiệp 3 Trung Quốc 18000
 Quản trị kinh doanh 3 Trung Quốc 18000
 Quản trị kinh doanh 3 Trung Quốc 18000
 Kế toán 3 Trung Quốc 18000
 Quản lý dự án 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật công nghiệp 3 Trung Quốc 18000
 Quản lý Khoa học Kỹ thuật (Quản lý truyền thông liên văn hóa) 3 Trung Quốc 18000
 Toán học 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật giao thông 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật vật liệu 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật khoa học vật liệu 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật điều khiển 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật cơ khí và thiết bị 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật quang học 3 Trung Quốc 18000
 Kiểm soát Khoa học và Kỹ thuật 3 Trung Quốc 18000
 Khoa học cơ khí và công nghệ 3 Trung Quốc 18000
 Công nghệ máy tính 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật phần mềm 3 Trung Quốc 18000
 Khoa học máy tính và công nghệ 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật mạch tập thể 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông 3 Trung Quốc 18000
 Khoa học và Công nghệ điện tử 3 Trung Quốc 18000
 Kỹ thuật cơ khí 3 Trung Quốc 18000

Hệ tiến sĩ

Chuyên ngành Thời gian học (năm) Ngôn ngữ Học phí (NDT/năm)
 Khoa học cơ khí và công nghệ 3 Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật cơ khí 3 Trung Quốc 25000
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông 3 Trung Quốc 25000
 Khoa học cơ khí và công nghệ 3 Tiếng anh 25000
 Kỹ thuật cơ khí 3 Tiếng anh 25000
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông 3 Tiếng anh 25000

Các chi phí khác

  • Phòng 1 người: 7.000 RMB/năm/người
  • Phòng 2 người: 3.500 RMB/năm/người
  • Phòng 4 người: 1.500 RMB/năm/người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *