Block "blog-header" not found

Cần phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài

“Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội nơi mình sinh sống, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau”, Phó Thủ tướng ghi nhận.

Sáng 27/12, tại Hải Phòng đã khai mạc Hội nghị Phát huy nguồn lực kiều bào, Kết nối địa phương và doanh nghiệp.

Hội nghị do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và UBND Hải Phòng đồng chủ trì, phối hợp tổ chức.

Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo UBND, Sở, ban ngành của 29 tỉnh, thành phố; hơn 100 đại biểu kiều bào đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, sự đoàn kết và nỗ lực của toàn dân tộc, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Để đạt được những kết quả quan trọng đó không thể không nhắc đến những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Trong những năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và áp lực, nhưng cộng đồng ta với truyền thống chịu thương chịu khó, bản lĩnh và ý chí vươn lên, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng”, Phó Thủ tướng ghi nhận.

Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội nơi mình sinh sống, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến nguồn lực vật chất.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao và UBND TP Hải Phòng trong việc tổ chức hội nghị, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm vượt bậc để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Thủ tướng cho rằng chủ đề của Hội nghị “kết nối kiều bào với địa phương, doanh nghiệp” và nội dung thảo luận về đầu tư xanh, phát triển nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng phù hợp với các ưu tiên hiện nay của Chính phủ, cũng là những lĩnh vực mà kiều bào ta có kinh nghiệm và hiểu biết quốc tế, có thể tư vấn cho cơ quan chức năng và có dự án hợp tác cụ thể với các địa phương, doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng trong nước ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của kiều bào với tinh thần thực sự cầu thị và mục đích cao nhất là phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, thực sự đã trở thành một nguồn lực quý, giàu tiềm năng, có thể đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển đất nước ta phồn vinh, giàu mạnh.

Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hàng loạt chủ trương, chính sách được Đảng và Nhà nước thông qua, với tinh thần xuyên suốt “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chăm lo, nuôi dưỡng và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

“Hội nghị ngày hôm nay là sự tiếp nối loạt sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn kết nối mà Ủy ban đã tổ chức trong những năm vừa qua, nhằm gia tăng sự gắn kết giữa kiều bào với trong nước. Hội nghị tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững nhằm khuyến khích kiều bào tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *