Block "blog-header" not found

Báo báo động về tình trạng thiếu hụt nhân viên trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật ở Đức

Tình trạng này đã dẫn đến việc nhiều yêu cầu hỗ trợ từ người khuyết tật và những người mắc bệnh tâm thần không thể được đáp ứng do thiếu hụt chuyên gia.

Bà Maria Loheide, Giám đốc về xã hội của Diakonie, đã nhấn mạnh rằng việc không thể tuyển dụng đủ số lượng nhân viên chuyên môn đang dẫn đến việc giảm số lượng chỗ trống tại các cơ sở hỗ trợ.

Sự thiếu hụt này đang gây ra những hậu quả tiêu cực, khiến cho nhu cầu hỗ trợ cấp thiết của người khuyết tật không được đáp ứng đầy đủ.

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật mà còn làm gia tăng gánh nặng cho các gia đình và cộng đồng.

Giám đốc xã hội Diakonie Maria Loheide cho biết: “Càng có ít vị trí có thể được lấp đầy thì càng có ít chỗ trống trong cơ sở vật chất”. Sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao đồng nghĩa với việc sự hỗ trợ cần thiết khẩn cấp cho người khuyết tật không được đảm bảo đầy đủ.

Nhiều vị trí không tuyển được người trong nhiều tháng

Hiệp hội chuyên gia Diakonie về sự tham gia, đại diện cho 600 tổ chức và dịch vụ Tin lành dành cho người khuyết tật và tâm thần xã hội, đã hỏi các tổ chức của mình về tình hình nhân sự. Theo đó, 60% vị trí công nhân lành nghề còn trống vẫn chưa được tuyển dụng trong thời gian dài hơn sáu tháng. Hơn mỗi cơ sở thứ hai đều tuyên bố rằng điều này có nghĩa là các vị trí trong cơ sở không thể được lấp đầy lại. Diakonie cho biết: “Do đó, các yêu cầu từ người khuyết tật hoặc bệnh tâm thần phải bị từ chối”.

Diakonie kêu gọi bàn tròn giải quyết tình trạng thiếu lao động có tay nghề

Diakonie kêu gọi chính phủ liên bang khởi xướng một hội nghị bàn tròn để giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Hiệp hội Tham gia, Frank Stefan cho biết: “Tình trạng thiếu lao động lành nghề đang diễn ra đe dọa sự tham gia của người khuyết tật và là một thách thức nghiêm trọng đối với các tổ chức của chúng tôi”.

Dưới sự bảo trợ của hiệp hội nghề nghiệp, các ưu đãi dành cho hơn 100.000 người khuyết tật hoặc bệnh tâm thần.

Theo thông tin riêng của mình, hiệp hội phó tế bao gồm các phần thiết yếu của đề nghị hỗ trợ người khuyết tật và tâm thần xã hội ở Đức. Cơ sở vật chất và dịch vụ của nó sử dụng hơn 80.000 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *