Block "blog-header" not found

Anh cho phép bổ sung nhân lực nước ngoài ngành xây dựng

Anh đã bổ sung thêm các công việc liên quan đến ngành xây dựng vào danh sách những lĩnh vực đang thiếu nhân lực.

Theo đó, cho phép ngành xây dựng tăng cường nhân lực từ nước ngoài.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, Bộ Nội vụ Anh khẳng định việc bổ sung các vị trí mới sẽ hỗ trợ việc xây dựng các hạ tầng chủ chốt của quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực liên quan.

Thợ xây sẽ được hưởng lợi từ phí cấp thị thực thấp hơn và nới lỏng các điều kiện về việc làm. Những người làm việc trong các ngành đang thiếu nhân lực có thể được nhận 80% mức lương bình thường mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn cấp thị thực. Các ứng viên cần cung cấp thư đề nghị tuyển dụng của các doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *